Certifikáty a osvědčení

Certifikáty a osvědčení

Audit ČAS

V roce 2013 úspěšně prošlo Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež a terénní programy rozvojovým auditem České asociace streetwork a udělil nám značku kvality.

Osvědčení čas 

Certifikát NÚV

Od roku 2015 je PVC OH 5P držitelem CERTIFIKÁTU Národního ústavu vzdělávání pro programy školské primární prevence a naplňuje standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování.

Certifikát