O nás Služby Kontakty Aktuality Pro média Galerie
2018
2017
2016
2015
2014
Starší
Kdo šetří, má za tři
Čepujeme proti násilí a drogám
Výzkum potřebnosti
Regenerace mladé generace
Den Romů
Den Romů
Noc v klubu
Silážní střela
Konference v Praze
Veletrh zdraví a sociálních služeb 2011
VSTUPTE PROSÍM
Adaptační pobyt
Albert Triatlon Tour
Týden pro nízkoprahy
Jak motýl
Soňa a její rodina
Dvě matky a otec
To všechno z lásky

Regenerace mladé generace

Lektorky občanského sdružení OPEN HOUSE, Markéta Brziaková a Lucie Paráková začali, za finančního přispění města Bruntál, realizovat na bruntálských základních školách první běh projektu, nesoucí název Regenerace mladé generace. Projekt se zaměřuje na specifickou primární prevenci selektivní, která je zaměřena na jednotlivce a skupiny, u nichž byl zaznamenán vyšší výskyt rizikových faktorů v oblasti chování, problematických vztahů v rodině, ve škole nebo s vrstevníky.

Projekt je realizován na čtyřech základních školách, Jesenické, Školní, Cihelní a Okružní, vždy v jedné vybrané třídě. Žáci se v rámci 13 vyučovacích hodin učí osobnostnímu rozvoji, který má napomoci žákům zkvalitnit komunikaci, zvládat konfliktní, zátěžové a stresové situace, odmítat legální a nelegální návykové látky, zvyšovat zdravé sebevědomí a sebehodnocení, stanovovat realistické cíle a celkově mají napomoci odolávat žákům sociálnímu tlaku, který má negativní dopad na jejich postoje, zájmy a hodnoty.

http://www.mubruntal.cz/open-house-realizuje-projekt-regenerace-mlade-generace/d-946422