OPEN HOUSE o.p.s.

OPEN HOUSE bezplatně nabízí rozmanité sociální služby a programy dětem, mládeži i dospělým, kteří se ocitli v obtížné životní situaci. Nabízíme nejen profesionální pomoc, podporu, informace, ale i možnost sportovního a kulturního vyžití.

NZDM OPEN HOUSE

Nízkoprahové zařízení OPEN HOUSE Bruntál je určeno pro děti a mládež ve věku 9 - 26 let z Bruntálu a okolí, které se nacházejí, nebo se mohou nacházet v nepříznivé životní situaci, dávají přednost pasivnímu trávení volného času nebo mají vyhraněný životní styl.

OPEN STREET

Terénní program OPEN STREET Bruntál je poskytován ve městě Bruntál, je určen pro děti a mládež ve věku 12-26 let. Poskytování sociálních služeb a práce s klienty je realizováno v terénu (ulice, parky, kluby, restaurace, nádraží, sídliště, okolí supermarketů, apod.).

Služby drogové prevence OPEN HOUSE

Terénní program SDP OPEN HOUSE je poskytován v Bruntále, ve Vrbně pod Pradědem a v Kravařích. Poskytování služeb a práce s klienty je realizována v terénu (ulice, parky, kluby, restaurace, nádraží, sídliště, okolí supermarketů, apod.) v době, která dle prováděného monitoringu odpovídá nejčastějšímu výskytů klientů v daných lokalitách. 

Preventivní programy

Jsme držitelem certifikátu – Národního ústavu vzdělávání pro programy školské primární prevence a naplňujeme standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování.

Aktuality

Společné sdílení

Společné sdílení

Společné sdílení - odkaz na článek

...

Více
Preventivní programy na školách

Preventivní programy na školách

Naše společnost OPEN HOUSE o.p.s. v minulém roce vedla preventivní programy všeobecné primární prevence, které jsou realizovány od roku 2008, na bruntálských školách a v ...

Více
Veletrh sociálních služeb

Veletrh sociálních služeb

Už 13. ročník veletrhu sociálních služeb proběhl v bruntálském Společenském domě. Na rozdíl od předchozích ročníků se tentokrát nekonal v sobotu, ale ve všední den. ...

Více