O nás Služby Kontakty Aktuality Pro média Galerie
2018
2017
2016
OPEN FEST 2016 roztančil příchozí
OPEN FEST
„Týden pro nízkoprahy“ v OPEN HOUSE
Kdo si hraje, nezlobí
Máš na to, reprezentuj!
Kdo si hraje, nezlobí
Akce testování žloutenek má své výsledky
2015
2014
Starší

Akce testování žloutenek má své výsledky

Již druhým rokem probíhá akce „Testování žloutenek zdarma a anonymně“, který pro uživatele návykových látek společně připravili odbor sociálních věcí Městského úřadu Bruntál a vedení Podhorské nemocnice AGEL v Bruntále. Testování probíhá ve vybraných měsících (únor, květen, srpen, listopad) od pondělí do pátku vždy od 6:00 do 10:00 hodin. Významným partnerem při této akci je terénní program pro uživatele návykových látek Služby drogové prevence OPEN HOUSE (dále jen SDP), který klienty oslovuje přímo v ulicích města a zajišťuje propagaci této akce mezi cílovou skupinou. „Cílem akce je monitorovat výskyt žloutenek v populaci osob s rizikovým chováním a motivovat naše klienty k větší zodpovědnosti za své chování a péči o své zdraví,“ uvedl letitý pracovník terénního programu SDP Jiří Vlček.

V dosavadním průběhu testování bylo odebráno 54 vzorků, z nichž 2 byly pozitivní na žloutenku typu C. „Zájmem klientů i výsledky testů jsme překvapeni, celorepublikový průměr výskytu žloutenek v této populaci bývá mnohem vyšší,“ hodnotí dosavadní průběh Vlček. Společně s vysokou procentuální návratností použitého injekčního materiálu a pouze výjimečnými nálezy odhozených injekčních stříkaček dávají programu SDP zpětnou vazbu o užitečnosti programu pro celou společnost, žijící v Bruntále. „Důležitým faktorem je odstranění překážek s platbou vyšetření a prozrazení identity, což pro klienty představuje mnohem větší motivaci testování podstoupit. Za tyto unikátní podmínky děkujeme odboru sociálních věcí MěÚ Bruntál  i Podhorské nemocnici AGEL. Našim důležitým partnerem v testování je také Dům na půli cesty Timotei pod hlavičkou Slezské Diakonie, kterému rovněž patří naše poděkování,“ uzavřel streetworker Jiří Vlček.

Jiří Vlček