O nás Služby Kontakty Aktuality Pro média Galerie
2018
2017
2016
2015
OPEN FEST 2015 se vydařil
OPEN FEST 2015
Halloween
Skatepark
Návštěva Kina Bruntál
Výjezdová akce
Procházka
Přání ke dni matek
Specifická intervence
2014
Starší

Výjezdová akce

Výjezdová akce "PRÁZDNINOVÉ PROMĚNY JSOU ZPĚT"

Ve dnech 28. 7. 2015 – 31. 7. 2015 a 12. 8. 2015 – 14. 8. 2015 proběhly dvě výjezdové akce pod názvem „Prázdninové proměny jsou zpět, které byli financované z projektu Moravskoslezského kraje, za což děkujeme.

Akce byly organizované pracovníky OPEN HOUSE o.p.s. pro děti z Bruntálu a Opavy. Zázemí chaty v podhůří Jeseníků nám poskytli manželé Kostelníkovi, za což jim děkujeme.  Dále bychom chtěli poděkovat Odboru sociálně-právní ochrany dětí z MěÚ Bruntál a pracovníkům ze Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Timotei Bruntál. Pracovnice vytipovaly a oslovily děti, pro které byly tyto výjezdové akce vhodné a přínosné, čímž se podařilo navázat s těmito dětmi dlouhodobější spolupráci.

Prázdninové proměny jsou zpět

Prázdninové proměny jsou zpět

Účastníci měli zajištěný bohatý program, který zahrnoval spoustu aktivit. S dětmi jsme podnikli výlety do přírody, hráli hry seznamovací, vzdělávací, rozvíjející a také jsme se s dětmi učili základním pracovním návykům. Měli jsme večery plné zábavy, stezku odvahy nebo dětmi žádané filmové večery. Pořádali se preventivní programy formou zábavy na různá témata -  etika, nebezpečí alkoholu, drog a kouření, povídání o rasismu a xenofobii, prevence kriminality a sociálně patologických jevů.

Výjezdové akce byly velmi úspěšné. Děti se naučili, jak se zapojit do nového kolektivu, získali spoustu nových informací a vědomostí. Tato akce přispěla i k rozvoji fantazie dětí. Naučili se jak nerizikově trávit svůj volný čas. Našli nová přátelství a získali nevšední zážitky. Pro velkou úspěšnost obou akcí, se budeme snažit akce do budoucna opět realizovat.