OPEN HOUSE o.p.s.

O nás

Vize

Vizí společnosti je být profesionálem v oblasti sociální práce s cílovými skupinami dětí a mládeže ohrožených sociálně patologickými jevy a osob ohrožených závislostí. Pracovat s mládeží i širokou veřejností jako takovou. Profilovat se jako odborník na primární, sekundární a terciární prevenci, poskytování informací, poradenství, vzdělávání, podporu v dospívání, pomoc pro uplatnění v pracovním procesu a podílet se na kulturním obohacení v Bruntálském a Opavském regionu. Vyspělým přístupem a péčí o své zaměstnance zajistit kvalitu práce a dodržování zásad a hodnot organizace.

 

Poslání

Obecně prospěšná společnost OPEN HOUSE o.p.s. je dobrovolná, nezávislá, nepolitická a nezisková organizace. Vzniká v roce 2000 jako aktivní reakce občanů na špatnou pracovní, kulturní a informační situaci v regionu. Dnes je náplní společnosti především poskytování sociálních služeb cílovým skupinám dětí a mládeže ohroženými sociálně patologickými jevy a drogově závislých. Obsahem této sociální práce je vytváření komplexní podpory zmírňující rizika jejich sociálního vyloučení a podpora vedoucí ke zlepšení jejich životní situace. Dále společnost vytváří funkční síť návazných a spolupracujících organizací a dalších subjektů, poskytuje kvalitní a včasné informace, rozvíjí preventivní činnost, pořádá kulturní, vzdělávací a sportovní akce a programy. Těmito aktivitami přispíváme ke zlepšení kvality života a mezilidských vztahů v regionech Bruntálsko a Opavsko.