Co děláme

OPEN HOUSE bezplatně nabízí rozmanité sociální služby a programy dětem, mládeži i dospělým, kteří se ocitli v obtížné životní situaci. Nabízíme nejen profesionální pomoc, podporu, informace, ale i možnost sportovního a kulturního vyžití.

OPEN HOUSE v číslech

 • více než 250 dětí a mladých lidí využije ročně našich služeb v Bruntále
 • více než 130 klientů využívá ročně služby drogové prevence
 • ročně vyměníme více než 12 000 injekčních stříkaček
 • více než 300 žáků se ročně účastní našich preventivních programů PVC OH 5P
 • informační centrum pro mládež pořádá 25 akcí ročně pro děti a mladé lidi
 • 15 let zkušeností v sociální práci s dětmi a mladými lidmi

Cílové skupiny

 • NZDM a OPEN STREET Bruntál - děti a mládež ve věku 12-26 let nacházející se v nepříznivé sociální situaci
 • OPEN STREET Dlouhá –  děti a mladí lidé ve věku 6-26 let žijící na ul. Dlouhá v Bruntále
 • Služby drogové prevence  –  lidé ve věku 15-64 let, uživatelé návykových látek a jejich blízcí.
 • Základní a střední školy mající zájem o naše preventivní programy

Naše služby

 • NZDM OPEN HOUSE (Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež OPEN HOUSE)
 • OPEN STREET Dlouhá – terénní podoba NZDM pro děti a mladé lidi z Dlouhé ulice
 • OPEN STREET – terénní služba pro děti a mladé lidi z Bruntálu
 • Služby drogové prevence OPEN HOUSE (SDP) – služba určená pro uživatele návykových látek a jejich blízké z Bruntálska, Opavska a Vrbenska
 • Preventivní programy PVC OH 5P
 • Informační centrum pro mládež Bruntál