O nás Služby Kontakty Aktuality Pro média Galerie
NZDM OPEN HOUSE
OPEN STREET Bruntál
Služby drogové prevence
ICM
Preventivní programy
Cílová skupina
Katalog
Kontakt
Ceník
Poradna pro závislosti

Cílová skupina

Mladší školní věk

Žáci 1. Stupně ZŠ 3. –5. tříd, bez rozlišení míry rizika, tj. pro děti ve věku 9 –12 let

Starší školní věk

Žáci 2. Stupně ZŠ 6. –9. tříd a studenti primy až kvarty osmiletých gymnázií, bez rozlišení míry rizika, tj. pro mládež ve věku 12 –15 let

Mladí dospívající

Studenti 1. a 2. ročníků SOU, SŠ, gymnázií, bez rozlišení míry rizika, tj. pro mládež ve věku 15 –18 let

Kromě žáků pracujeme cíleně také s třídními učiteli. Formy jejich zapojení se do programu se různí, od pozorovatele až po spolurealizátora. Po skončení programu společně konzultujeme stav třídy a možnosti další práce se žáky. Do cílové skupiny spadají také školní metodici prevence a vedení dané školy, protože i oni se na průběhu programů podílejí a jsou účastníky konzultací.