O nás Služby Kontakty Aktuality Pro média Galerie
NZDM OPEN HOUSE
OPEN STREET Bruntál
Služby drogové prevence
ICM
Preventivní programy
Cílová skupina
Katalog
Kontakt
Ceník
Poradna pro závislosti

Ceny nabízených programů všeobecné primární prevence

 

 • Úvod do problematiky (3 vyučovací hodiny) 1 200,- Kč
 • Dlouhodobý navazující program PP (5 setkání po 2 vyučovacích hodinách, 10 hodin přímé práce) 600,- Kč
  1 setkání/300,-Kč /hodina, celkem 3 000,- Kč
 • Dlouhodobý komplexní program PP / 10 setkání po 2 vyučovacích hodinách/20 hodin přímé práce/ 550,- Kč
  1 setkání/275 ,- Kč/hodina, celkem 5 500,- Kč*

 

Cena programu zahrnuje práci 1 lektora, přípravu programu včetně vstupního pohovoru o profilu třídy, písemné zpracování výstupů z programu, včetně souboru doporučení, jak dále s třídou pracovat, tištěné materiály. Z ceny jsou prováděny zákonné odvody.

 

Zvýhodněné ceny nabízených programů

 

 • Při odběru více programů v jednom školním roce (konečná cena bude smluvní a bude se odvíjet od celkového počtu odebraných programů).
 • Při dlouhodobé aktivní spolupráci v oblasti primární prevence 2 roky a déle 10% sleva na každý odebraný program.
 • Nový odběratel PP 20% sleva na první realizovaný jednorázový program, 20% sleva na první realizovaný dlouhodobý program. (Platí pro školská zařízení, která s námi dosud v oblasti čerpání PP nespolupracovala.)
 • Při práci s menšími třídními kolektivy do 12 žáků 10% sleva (v případech stálého třídního kolektivu. Neplatí v případech hromadného onemocnění žáků. Se třídou pracuje 1 lektor.)
 • Při čerpání dotace z veřejných zdrojů, např. MŠMT, dotace z Moravskoslezského kraje, dotace z obcí apod. (Podmínkou je předjednání zapojení do projektu, aktivní zapojení do dotazníků ohledně poptávky, zdůvodnění potřeb atp.)

 

* Pokud vyberete tento typ programu, třída nemusí absolvovat Úvod do problematiky.

 

JSME ZASTÁNCI INDIVIDUÁLNÍHO PŘÍSTUPU, PROTO SE LZE PŘÍPADNĚ DOHODNOUT I NA JINÝCH PODMÍNKÁCH REALIZACE PP. (Zejména pak časové dotaci). VŠE SE ODVÍJÍ OD MOŽNOSTÍ A POTŘEB KLIENTŮ

 

Pro zájemce mimo Bruntál budeme účtovat navíc cestovné domluvou.